Hello world! Please change me in Site Preferences -> This Category/Section -> Lower Description Bar

Bedrijfsmatig

Administratie

Het verzorgen van uw administraties bij u als klant of bij ons op kantoor.
Het verwerken van uw administratie vormt het vertrekpunt voor verdere werkzaamheden. Efficiency staat daarbij voorop, of u nu de administratie in eigen beheer voert of aan ons uitbesteedt. Door automatisering kunnen wij deze dienst niet alleen efficiënt, maar ook tegen een scherpe prijs aan u aanbieden.
naar boven ↑

Administratie voor ZZP-ers en eenmanszaken

Potma accountants heeft hiervoor een abonnement ontwikkeld voor ZZPers en eenmanszaken.U ordent uw papierwerk in een door ons beschikbaar gestelde ordner.
U hoeft alleen uw papieren, zoals facturen, bankafschriften en kostenfacturen, te filen. Wij doen de rest! Nadat u alles in de ordner heeft gefiled, zorgen wij voor de verdere verwerking, zoals:
De verwerking van uw administratie.
De kwartaalrapportage op basis van uw administratie.
Uw BTW-aangifte.
De bijlage bij uw aangifte inkomstenbelasting.
naar boven ↑

Salaris administratie

Door veranderingen in de wet- en regelgeving nemen de salarisverwerking en andere onderdelen van de salarisadministratie steeds meer tijd in beslag.
Potma accountants neemt deze graag van u over. Daarnaast houden wij u op de hoogte van relevante wetten en regels. Uiteraard passen wij deze ook toe op uw salarisadministratie
naar boven ↑

Accountancy

Opstellen jaarrekening, financiële verantwoording, aangiftes & inkomsten

Accountancy is één van onze belangrijkste activiteiten. Naast het verzorgen van administraties, stellen we jaarrekeningen samen en beoordelen en controleren jaarrekeningen.
Ook begeleiden we u bij het opstellen van

  • financiële rapportages, waaronder prognoses en liquiditeitsbegrotingen
  • financieringsaanvragen
  • subsidieaanvragen

naar boven ↑

Particulier

Belasting aangifte

Als particulier wilt u niet te veel belasting betalen. Het is vaak lastig dit te realiseren vanwege de constant veranderende fiscale regels. Soms weet u niet of u gebruik maakt van alle mogelijkheden om de belastingdruk te verlagen.

Regelmatig maken we mee dat particulieren belastingvoordelen laten liggen door zelf de aangifte inkomstenbelasting te verzorgen.

Heeft u al nagedacht over de mogelijkheden om belastingvrij aan uw kinderen te schenken? Onze adviseurs denken hierover graag met u mee en helpen u deze vraagstukken om te zetten in gewenste acties. Ook in moeilijke privésituaties kunnen wij u van dienst zijn.
Bijvoorbeeld met echtscheidingen en overlijdensgevallen in de familie. Ons streven is de best mogelijke dienstverlening voor onze cliënt en een vertrouwensband die het strikt zakelijke voorbij gaat te verlenen.
naar boven ↑

Klachtenregeling

Heeft u een klacht over de dienstverlening van Potma Accountants, stuur dan een email naar info@potmaaccountants.nl of bel met 06 – 57 94 15 27.