Hello world! Please change me in Site Preferences -> This Category/Section -> Lower Description Bar

Werkwijze

Onze werkwijze is transparant .Voor bijna alle diensten werken wij met (vaste) prijsafspraken of werken we op basis van een jaarabonnement. Een belangrijk aspect van een abonnement  is de bandbreedte van de overeengekomen afspraak. Dat betekent dat klanten binnen deze bandbreedte continu gebruik kunnen maken van onze expertise zonder dat dit leidt tot extra kosten. Bij ons komt het dan ook niet voor dat een klant een factuur krijgt voor iets dat niet is afgesproken. We gaan voor een hechte relatie. Bij ons draait het niet uitsluitend om cijfers, de persoonlijke aspecten vinden we even belangrijk. Wij investeren in een lange termijn relatie.

Kwaliteit

Potma Accountants gaat voor kwaliteit. Daarin doen wij nooit concessies. Uw salarisverwerking, de jaarrekening, uw belastingaangiften en onze belastingadviezen moeten voldoen aan wettelijke regels. In het belang van de klant zijn wij daarop ingericht. Het is onze taak u als klant een reëel beeld te geven van hoe de zaken erbij staan.

Algemene voorwaarden

171 Algemene voorwaarden NBA 6-model-av-variant-2-nl – Potma Accountants